Nyheder‎ > ‎

Så lykkedes det alligevel!

posted Feb 19, 2020, 9:38 AM by Rune Asmussen

Efter en meget lang proces er det endelig blevet tid til at tage fat på renoveringen af den gamle gymnastiksal.

 

Først brugte vi rigtig lang tid i bestyrelsen på at tale om, hvad en multisal skulle indeholde. Derefter fik vi fin hjælp af 4 lokale kreative sjæle med arkitektbaggrund, der lavede en skitse til et rigtig fint projekt.

På baggrund af denne skitse søgte vi fondsmidler og fik som bekendt en donation på 2.000.0000 kr fra ”A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal”.

Denne donation var betinget af, at arbejdet var sat i gang indenfor et år, hvilket ville sige inden udgangen af februar i år.

Vi skulle selvfølgelig rådføre os med Randers Kommune, som jo ejer Kulturhuset. Det viste sig at være en ret omstændelig affære, og på et tidspunkt var vi bange for, at vi ville blive nødt til at takke nej til de 2 mio. kr, da det ikke så ud til, at vi kunne overholde tidsfristen, og Fonden var ikke villig til at forlænge denne.

I efteråret kom der så alligevel skred i sagerne, der blev hyret et ingeniørfirma, og vi har fået rigtig fin hjælp af en arkitekt og en byggetekniker fra Randers Kommune.

I mellemtiden fik vi en donation på 500.000 kr fra ElroFonden, men det stod klart, at der ikke var midler nok til at gennemføre hele projektet, så det blev delt op i nogle etaper.

I januar var der licitation på første etape. Den blev vundet af Korreborgs Eftf. Aps.

Det blev dog klart, at der skulle findes nogle besparelser, og det er også lykkedes.

Det indebærer bl.a. at vi selv skal klare maling af salen og slutrengøring efter arbejdet. Vi håber selvfølgelig, at det vil kunne lade sig gøre, at finde nogle frivillige, der kan hjælpe med dette.

 

Første etape indebærer følgende:

 

Der sættes en ny (automatisk) yderdør i

Der skaffes den fornødne plads til det handicaptoilet, der blev etableret for nogle år siden (så det bliver lovligt)

Der trækkes ny el over til salen

Gulvet repareres og der lægges ny belægning

Radiatorer skiftes ud

Der etableres et ventilationsanlæg

 

Der sættes 3 nye glasdøre i facaden ud mod parkeringspladsen

Loftet forstærkes, så det kan bære en alurig til lys

Der laves ny belysning

Væggene repareres og spartles

Der etableres en terrasse ud mod parkeringspladsen (adgang hertil gennem to af de nye døre)

Der etableres en dør fra indgangspartiet ind til det nuværende depotrum

Det nuværende depotrum forberedes med vand, el, afløb, nyt gulv og hygiejneloft, så det kan blive køkken.

 

De næste etaper indebærer, at der etableres et nyt depotrum og at det gamle depotrum får køkkeninventar. Det kræver flere midler, som vi er i gang med at søge hjem. Vi håber, at det lykkes.

 

Entreprenøren regner med at etablere byggeplads i denne uge, og arbejdet starter på mandag den 24.2.

 

Vi glæder os rigtig meget til at få en meget mere indbydende sal og vil gerne på forhånd undskylde – ikke mindst overfor ”Penslerne” – for det byggerod, der nødvendigvis vil opstå.

 

Det vil selvfølgelig ikke være muligt at bruge gymnastiksalen i byggeperioden.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”
Comments