Nyheder‎ > ‎

Nyt fra Kulturhus Langå

posted Feb 19, 2017, 7:24 AM by Rune Asmussen
Efter en laaang pause uden nyt fra Kulturhuset er det nu blevet tid til lidt information.

 

Noget af det, der har optaget bestyrelsen i den forgangne periode allermest, er gymnastiksalen.

Det lykkedes at skaffe midler til at gennemføre tilgængelighedsprojektet, som jo resulterede i en rampe, så det er blevet muligt at køre op til indgangen på elscooter eller med en rollator. Derudover er der blevet lavet 3 nye toiletter heraf et handicaptoilet, og indgangspartiet er blevet renoveret. Der opstod dog visse problemer, da toiletterne skulle laves, idet det viste sig, at der var en del fugtskader på væggene i det inderste. Årsagen var dårlige tagrender og skader på muren op mod tandlægeklinikken. Der gik en del tid med at få tørret rummet indefra, før det kunne males, og nu er kommunen så endelig ved at få udbedret skaderne udefra.

 

Desuden har vi i bestyrelsen brugt meget tid på at tale om hvilke muligheder, der kunne være, for at gøre gymnastiksalen mere anvendelig til mange forskellige formål. I foråret gik 4 arkitekter, der er ”venner af huset”, i gang med at lave et forslag, efter vi i bestyrelsen havde haft nogle møder med dem, hvor vi prøvede at få så mange tanker og ideer på bordet som muligt. Det resulterede i en rigtig fin skitse, som vi præsenterede på generalforsamlingen. Der er dog lang vej, før disse ideer kan føres ud i livet. Skitserne skal selvfølgelig laves til mere konkrete projekter, og i den forbindelse skal kommunen selvfølgelig ind over, da det jo er deres bygninger. Dernæst skal der lægges meget tid og mange tanker i hjemsøgning af midler fra forskellige fonde. Det viste sig i forbindelse med tilgængelighedsprojektet, at det var meget omfattende, og desværre lykkedes det ikke at få hele finansieringen hjem, så vi måtte bruge de sidste af de indsamlede midler samt penge fra foreningens øvrige konti.

I forhold til det skitseforslag, der foreligger, vil det dog være muligt, at dele det op i nogle mindre delprojekter, og behandlingen af dette projekt vil være noget af det, bestyrelsen vil tage fat på i nærmeste fremtid.

 

En anden udfordring, der har optaget en stor del af bestyrelsens tid og tanker, er problemer med personer, der har opholdt sig i huset uden forudgående aftale. Det har primært drejet sig om unge mennesker, og det har været meget forskelligt, hvor omfattende problemet har været.


Der er blevet gjort forskellige ting – der er blevet låst døre forskellige steder, så opholdsmulighederne er blevet begrænset til de åbne områder (forhal, kælder og repos på 1. sal). John har haft en rigtig god kontakt med de fleste  af de unge, og har også fået dem til at rydde bedre op efter sig og støvsuge i kælderen. 

Som noget af det seneste, vi har foretaget os, er at udarbejde et sæt ordensregler, der er blevet hængt op og delt ud til de faste brugere.

Ordensreglerne vedhæftes også denne mail med nyhedsbrevet. Der er aftalt samarbejde med SSP-samarbejdet i området, hvor den lokale repræsentant Peter Andersen (tlf: 20 19 22 57) gerne vil kontaktes, hvis man oplever uhensigtsmæssig opførsel. Det vil også være muligt at komme dårlig opførsel til livs, hvis alle der oplever det, reagerer på det.

 

Med udgangen af august stoppede det frivillige rengøringshold deres arbejde. De oplevede, at det var for vanskeligt at få nye ”medlemmer”, så det var efterhånden blevet sværere at få en vagtplan til at hænge sammen. Vi vil gerne igen takke for mange års trofast indsats med rengøring af fællesområderne. Vi har endnu ikke fundet en erstatningsløsning, men John har været meget behjælpelig med at holde det rent. Han har fået lidt hjælp efter nytår, hvor vi fik lov til at overtage en gulvvaskemaskine, som ikke længere blev brugt ude i ungdomsklubben.

Det kan selvfølgelig blive nødvendigt at finde en mere permanent løsning.

I øjeblikket er der dog også nye tiltag på vej, da huset er blevet underlagt Randers Kommunes Ejendomsservice, og det er ikke helt klart, hvordan ansvaret skal fordeles.

 

Ellers har bestyrelsen været optaget af en mængde små og store opgaver, som jo naturligt opstår, når så mange mennesker færdes i et hus i så mange forskellige sammenhænge.

Vi kan stadig glæde os over, at så mange stadig vil betale de 100 kr., det koster at være medlem af foreningen. Det giver jo mulighed for at foretage sig forskellige ting, der gerne skulle være til gavn for alle brugerne.

 

Der er stadig rigtig meget aktivitet i huset, både i de enkelte foreninger og grupperinger og forskellige mere åbne arrangementer.

Det næste store arrangement er en udsolgt forestilling mandag den 13.3., hvor Randers Egnsteater igen kommer med deres vintercabaretforestilling.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Comments