Nyheder‎ > ‎

Nyhedsbrev fra Lokalsamfundets bestyrelse, juni

posted Jun 9, 2013, 8:17 AM by Rune Asmussen

Ved udgangen af maj - nærmere betegnet den 30. maj blev der afholdt borgermøde i Havestuen. Anledningen var et udspil fra LAG Randers, der vil stille en konsulent til rådighed for 5 landbyer / landsbyområder, der vil samle kræfterne om områdets / landsbyens udvikling. Konsulenten skal hjælpe med at lave en udviklingsplan.

Vi havde et rigtig fint møde. Der var mødt 40 – 50 personer frem, og talelysten var stor.

Det blev hurtigt klart, at der er rigtig meget, vi allerede er enige om, og ligeså meget vi hurtigt kan blive enige om at udvikle.

Der skal sendes en ansøgning til LAG om at komme i betragtning til at få tildelt konsulenthjælp. Fristen for denne ansøgning er den 12. juni. Kirsten Haslund, der havde tilbudt sig som tovholder, har lavet et udkast til ansøgningen, og dette er nu ved at blive gjort endelig færdigt. Det bliver spændende at se, om vi kommer i betragtning. Hvis vi gør det, vil der skulle laves mange aktiviteter, der skal forsøge at samle alle de mange, gode kræfter i et fælles arbejde om en udviklingsplan for Langå.

 

Indbetalingskort for næste års kontingent er på vej ud i alle postkasser. Vi håber, at rigtig mange vil betale de 100 kr., det koster for et års medlemskab, så vi kan få nogle penge at arbejde med.

 

Vi har desværre igen et problem med nogle ”ubudne” gæster i huset (”ubudne” fordi de foretager sig uhensigtsmæssige ting) – senest har de puttet en hel pakke håndklædepapir i toilettet ved indgangen. Det har været meget svært at få gjort noget ved det stoppede toilet, men Aage har arbejdet med problemet.

 

Det blev besluttet at købe kopper og frokosttallerkner ind til Havestuen, og vi har fået et klaver foræret, dette er blevet opstillet i Havestuen.

 

Langt om længe har vi fået lavet en aftale med skiltefirmaet, så nu skulle der snart komme gang i skiltning og opslagsmuligheder i huset, og udenfor kommer der skiltning til gymnastiksal og Kulturhjørnet. Skiltet ude ved Bredgade med logoet bliver også repareret.

 

Der arbejdes også med planer om at beklæde cykelskuret ovre ved gymnastiksalen, så scenepodier mm. kan opbevares her. 

 

 
Vi er også ved at lægge sidste hånd på nye vedtægter, så disse kan præsenteres på generalforsamlingen.

 

Vi sender en henvendelse til Teknik og Miljø i Randers Kommune for at ”rykke” for, at der bliver etableret handicapparkeringspladser ved Kulturhuset.

 

Til slut nogle datoer – sæt kryds i kalenderen:

 

 

Lørdag den 3.8. er der hovedrengøring – vi opfordrer så mange som muligt til at komme og give en hånd med.

Tilmelding til Aase Enevoldsen tlf: 29 70 70 38

 

 

Torsdag den 29.8. kl. 19 afholder vi fest for alle de frivillige i huset.

 

Torsdag den 19.9. kl. 19 afholdes generalforsamling.

Comments