Nyheder‎ > ‎

Nyhedsbrev fra Lokalsamfundets bestyrelse, Januar

posted Jan 13, 2013, 10:58 AM by Rune Asmussen

Inden bestyrelsesmødet i tirsdags deltog vi i mødet, der var indkaldt af Flittige Hænder til evaluering af julemarkedet. Der var fin opbakning til mødet, og langt de fleste af deltagerne var godt tilfredse med forløbet.

Der blev diskuteret mange detaljer, og der var fra de forskellige foreninger foretaget en vurdering af, om man ønskede fortsat deltagelse – det gjorde langt de fleste dog.

Placeringen af de forskellige aktiviteter blev diskuteret – det havde været lidt svært for nogle at finde Flittige Hænders marked i gymnastiksalen. Til gengæld havde placeringen her været en fordel for Penslerne, da de fik flere besøgende. Man blev dog enige om, at fastholde placeringen til næste år, da man gik ud fra, at det ville blive nemmere at finde det ”år 2”.

Alt i alt var der rigtig mange gode input og ideer til næste års marked.

 

På bestyrelsesmødet var det igen stort og småt, der skulle behandles. Der var ikke mødt nogen ”malere” op til den aftalte start på projektet med at få malet, men vi håber, det snart lykkes at få det sat i gang.

 

Den lokale kunstner, Jan Agerbo har via Langå Kunstforening tilbudt os et af sine malerier med motiv fra Langå i gamle dage – Langå Station. Det siger vi stor tak for, og vi vil jo gerne have mulighed for at hænge det på en fin nymalet væg.

 

Sneen og stormen væltede en del af det store træ i Byparken, det ødelagde sejlet over friluftscenen samt et par af stiverne til dette. Resten af træet er nu blevet fældet,  og vi har sendt en henvendelse til teknisk forvaltning, for at høre hvad der skal ske.

 

I gymnastiksalen mangler man at udskifte døren ind til Penslerne med en branddør, og vi mangler den endelige godkendelse.

Vi var ovre og kigge på lokaliteterne og forestiller os, at vi skal søge forskellige steder om midler til handicapvenlige adgangsforhold, toiletter (også handicaptoilet), køkken og teknikrum med mulighed for at styre lyd og lys på 1. sal. Vi blev enige om at overveje, om der skulle være andre ting til næste møde, og derefter få nedsat en lille gruppe, der kan gå i gang med ansøgninger om midler. Vores egen konto med indsamlede midler er efterhånden ved at være brugt, så vi håber meget på at finde villige ”sponsorer”. Hvis man har ideer til noget, der bør indgå i en sådan ansøgning er man meget velkommen til at henvende sig til os.

 

Der blev også diskuteret en opdatering af reglerne for privat udlejning af lokalerne (Byrådssalen og Havestuen). Der skulle nye oplysninger (navne, mailadresser og telefonnumre) på kontaktpersoner, da der jo er nye folk på de opgaver. Fra 1.6. vil prisen for leje af de to lokaler blive den samme, og der var behov for at få præciseret, hvilke regler der gælder mht. oprydning mm.

 

 

I den forbindelse skal jeg her komme med en kraftig opfordring til husets brugere / foreninger, der benytter køkkenerne, om at man sørger for at rydde ordentligt op efter sig efter denne brug. Der har været  situationer, hvor køkkenet er afleveret i en uheldig stand.

 

Der er spændende arrangementer på vej i huset:

 

10. januar 2013 kl. 13 – 15 i Havestuen: Museum Østjylland arrangerer et fortælleværksted med titlen ”Mød arkæologen” – invitationen vedhæftes dette nyhedsbrev.

 

26. januar 2013 kl. 10 – 13 i Havestuen: Museum Østjylland arrangerer workshop for børnefamilier – også denne invitation vedhæftes.

 

29. januar 2013 kl. 19.30 i Byrådssalen : Foreningen til nytårskoncerter arrangerer koncert med Randers Kammerorkester med titlen La Dolce Vita

 

8. februar 2013 i Havestuen: Langå MC inviterer til en turberetning med billeder fra en rejse rundt om Middelhavet i 90’erne.

 

25. februar 2013 kl. 19.30 i Gymnastiksalen: Randers Egnsteater opfører deres vintercabaret ”På toppen”. Billetter til denne forestilling koster 130 kr og kan bestilles hos Karen Fokdal på tlf.: 28720207 eller mail: karen.fokdal@email.dk

 

Man kan også købe billetterne i No 7, Bredgade 22.

 

I slutningen af februar vil ”Ramasjang” sandsynligvis komme på besøg på biblioteket

 

Vi kan altså konstatere, at det nye år bliver ”sparket godt i gang”

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for Lokalsamfundet

Comments