Nyheder‎ > ‎

Nyhedsbrev fra Lokalsamfundets bestyrelse, august

posted Aug 19, 2013, 12:00 AM by Rune Asmussen

Så er det ved at være tiden, hvor alle aktiviteterne i Kulturhuset starter igen efter ferien.

 

De nye skilte og ophængningssystemer er ved at tage form. Der mangler en mærkning af skinnerne og nogle af skiltene, men det arbejder vi på. Pylonen er heller ikke helt færdig, men vi håber, det snart sker.

 

Vi skal her opfordre til, at man forsyner opslag, man sætter op i indgangen med en dato, hvor de kan fjernes igen. Hvis ikke der er en dato, vil de blive fjernet efter et stykke tid. Dette er nødvendigt, hvis man overhovedet skal have mulighed for at orientere sig i disse opslag.

 

Det går forrygende med indbetaling af kontingent, foreløbig har mere end 400 medlemmer indbetalt kontingent for 2013, og vi kan formode, at der stadig vil komme indbetalinger frem til generalforsamlingen. Vi vil gerne endnu engang takke ”Flittige Hænder” for indsatsen med omdeling af girokort.

Det er rigtig godt med denne opbakning, og indbetalingerne giver jo en pæn sum, som kan bruges til forbedringer og opfyldelse af brugernes ønsker.

 

Den planlagte hovedrengøring den 3. august blev aflyst, da der var for få, der havde meldt sig til at deltage (bl.a. på grund af Vestparkfestival). Der findes en ny dato på et tidspunkt, hvor det forhåbentlig heller ikke er så varmt. Vi håber på en større interesse, når dette meldes ud.

 

Lige nu er vi i gang med at planlægge festen for de frivillige i huset. Denne efterhånden traditionsrige fest er vores mulighed for at gøre lidt til gengæld for den indsats, de frivillige leverer. Festen afholdes som annonceret den 29. august kl. 19 i Havestuen. Tilmelding er ikke nødvendig – man møder bare op til en forhåbentlig hyggelig aften, med lidt snak om ting, der sker i huset, lidt at spise og drikke og lidt underholdning.

 

Om mandagen i samme uge finder det første møde med udviklingskonsulent Erik Skovgaard Knudsen sted i Havestuen kl. 19. Dette er ikke et arrangement, der specielt angår Kulturhuset og Lokalsamfundet, men huset er en oplagt ramme om projektet, der går ud på at få lavet en udviklingsplan for Langå. Forhåbentlig kommer der også mange til dette arrangement.

 

Samme dag er der varslet brandsyn om formiddagen. Det drejer sig i første omgang om Byrådssalen, men vi håber at få godkendt gymnastiksalen ved samme lejlighed.

 

 

 

Vi har fået et tilbud fra Randers Egnsteater, som vi har takket ja til. De kommer til Kulturhuset onsdag den 26. marts 2014 om eftermiddagen med en børneforestilling: ”Det er ganske vist”. Underoverskriften på arrangementet er: ”Se teater med bedste” – det glæder vi os til.

 

Til generalforsamlingen den 19.9. har vi været i gang med at lave forslag til nye vedtægter. Forslaget er en opdatering af, hvad foreningen rent faktisk arbejder med – og hvordan. I den forbindelse foreslår vi, at skifte navn fra ”Lokalsamfundet” til ”Kulturhus i Langå”. Forslaget vil snart kunne ses på hjemmesiden, og der vil blive lagt nogle eksemplarer frem i Kulturhusets forhal.

 

Til slut nogle datoer for arrangementer i den nærmeste fremtid:

 

Mandag den 26.8. kl. 19 afholdes første møde med konsulent Erik Skovgaard Knudsen om udviklingsplan for Langå i Havestuen.

 

Torsdag den 29.8. kl. 19 afholder vi fest for alle de frivillige i huset i Havestuen.

 

Torsdag den 19.9. kl. 19 afholdes generalforsamling i Byrådssalen.
Comments