Nyheder‎ > ‎

Nyhedbrev fra Lokalsamfundets bestyrelse, maj 2013

posted May 14, 2013, 2:14 AM by Rune Asmussen

Maj måned i Kulturhuset blev ”skudt” i gang med Socialdemokraternes 1. maj-arrangement i Havestuen og gårdhaven.

 

Fredag den 3. maj havde vi besøg i gymnastiksalen af tre meget underholdende, musikalske herrer, der leverede en fin forestilling for ca. 60 fremmødte publikummer, der blev rigtig godt underholdt.

I den forbindelse er det rigtig godt, at vi har fået muligheden for at bruge gymnastiksalen til kulturelle arrangementer, der pludselig opstår mulighed for. Vi besluttede derfor på bestyrelsesmødet, at det fremover vil være muligt at reservere Havestuen og Byrådssalen til private fester 1 år før begivenheden. Tidsfristen har indtil nu været 6 måneder, da vi netop ikke ville risikere at komme til at blokere for kulturelle arrangementer.

 

Vi har fået en ny pedel i huset. Kurt Svendsen kommer 3 eftermiddage om ugen, og Aase Enevoldsen er i gang med at sætte ham ind i de forskellige opgaver, han skal varetage.

Det er dog stadig sådan at foreninger og klubber, der låner lokaler sørger for at der er ryddet op og gjort rent efter lån.

 

Installation af en ny kaffemaskine i køkkenet ved Aktivitetshuset medførte, at eltavlen skulle flyttes, og det blev derfor en større opgave. Det medførte desværre, at bridgeklubben mødte op til et lokale uden lys en aften i april. Det beklager vi selvfølgelig meget, men der var ikke nogen, der var klar over situationen, og hændelsen viser jo blot, at det kan være meget svært at koordinere alt, når det hele foregår på frivillig basis.

 

Sejlet er kommet op igen over udendørsscenen. Det var dejligt, at kommunens folk fik ordnet dette, så scenen igen er intakt.

 

På bestyrelsesmødet arbejdede vi videre med forslag til nye vedtægter, så når forslaget er renskrevet skulle det være klar til generalforsamlingen i september. Vi håber og tror, at det skulle være med til at kaste lys over nogle af de uklarheder, der har været rejst spørgsmål om på de seneste generalforsamlinger.

 

Vi har fået en henvendelse fra LAG Randers om muligheden for at få en konsulent, der kan hjælpe med at sætte gang i udviklingen i vores område, stillet til rådighed. I den forbindelse er Kulturhuset og de foreninger dette hus rummer jo kun en del af byens liv, så der skal selvfølgelig tages kontakt til andre foreninger også. Kirsten Haslund har påtaget sig at prøve at samle nogle tråde, så der kan femsendes en ansøgning om at komme i betragtning til at få tildelt denne konsulenthjælp. Kirsten påtænker at indkalde til et fælles møde om dette i slutningen af maj, da ansøgningsfristen er 12. juni.

 

Det lader til at der endelig er ved at ske noget med hensyn til skiltning i huset, det vil glæde os (og andre) meget, hvis det lykkes.

 

Det er snart tid til ny kontingentopkrævning. Flittige Hænder har lovet at være behjælpelige igen i år. Vi håber, at mange vil forny deres medlemskab, så vi fortsat kan have penge til forbedringer og ny tiltag.

 

Ellers er vi jo ved at nå til de stille perioder hvad angår den faste brug af lokalerne. Den sidste måned har der været mange private fester, men nu er konfirmationstiden jo også ved at være overstået.

I den forbindelse kan vi passende gøre opmærksom på, at køkkenerne i huset kun skal opfattes som anretterkøkkener, der er ikke tilstrækkeligt udstyr eller faciliteter til madlavning i større stil.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for Lokalsamfundet
Comments