Nyheder‎ > ‎

Millinoner på vej til Langå Kulturhus

posted Mar 13, 2019, 12:24 AM by Rune Asmussen

I flere år har bestyrelsen for Kulturhus Langå arbejdet med planer om at renovere den tidligere gymnastiksal – det tidligere bibliotek.

Det har været et ønske, at gøre salen mere tidssvarende og mere indbydende, samt at få rettet op på den nedslidning, der har været gennem årene.
Dette projekt er nu kommet adskillige skridt nærmere en realisering, da bestyrelsen netop har modtaget en meddelelse om, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, har besluttet at bevilge 2 millioner kroner til formålet.
Renoveringen af gymnastiksalen har længe været et ønske fra brugerne af huset. Salen er Langå Kulturhus’ største rum, hvor der bliver afholdt koncerter, teater og mange andre kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter. Men den er også nedslidt og trænger meget til renovering, hvorfor der gennem en længere periode har været arbejdet på projektet.
For 3 år siden lykkedes det at få bevilget penge til at gøre adgangsforholdene mere handicap- og ældrevenlige, og få etableret nye toiletter samt et mere venligt indgangsparti, men det lykkedes ikke at komme helt i mål, da dørene ind til lokalerne stadig er gamle og besværlige at lukke op. Dette skulle der nu være mulighed for at gøre noget ved med denne bevilling til projektet, så det bliver nemmere både at komme ind, hvis man er dårligt gående, og for kunstnere, udstillere og andre at komme ind med udstyr. 

Der har også for 3 år siden været et samarbejde med fire lokale frivillige arkitektuddannede, der lavede et flot arbejde med skitser til mulige renoverings- og udbygningsmuligheder. Dette arbejde har dannet baggrund for indhentning af prisoverslag fra håndværkere.

Desuden har der været afholdt møder med Langå Kulturhus’ ejere, Randers Kommune.

Det herved indsamlede materiale har været grundlaget for at søge A. P. Møller Fonden, som altså nu har givet tilsagn om et meget stort beløb, der dækker den største del af projektet.
”Vi er en meget glad bestyrelse, og vi glæder os til at tage fat på det videre arbejde med at få projektet til at blive til virkelighed”, siger formand Karen Fokdal.
Comments