Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling i Lokalsamfundet

posted Aug 31, 2012, 6:20 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 11, 2012, 6:45 AM ]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lokalsamfundet

TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 19.00

Dagsorden

1)      Valg af dirigent og referent
2)     
Beretning
3)     
Regnskab og budget
4)     
Fastsættelse af næste års kontingent
5)      Valg til bestyrelsen

a)      4 medlemmer – Efter tur afgår: Rune Asmussen, Kaj Møldrup Christensen og Karen Fokdal

b)      1 suppleant – Efter tur afgår: Michael Arp Sørensen

c)       1 revisor – Efter tur afgår: Jens Berg Madsen

d)      1 revisorsuppleant – Efter tur afgår: Steen Nørgaard
 

6)      Indkomne forslag
a) Forslag om mulighed for at bruge huset til ”besøgsmiddage” – Jonna Andersen

7)      Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – email: karen.fokdal@email.dk i hænde senest 4. september

 

Med venlig hilsen

Lokalsamfundets bestyrelse.

Comments