Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling den 24. september

posted Aug 29, 2020, 12:47 AM by Rune Asmussen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00

 

I Havestuen i Kulturhuset Langå

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Beretning

3)      Regnskab og budget

4)      Fastsættelse af næste års kontingent

5)      Valg til bestyrelsen

a)       3 medlemmer

b)      1 suppleant

c)       2 revisorer

d)      1 revisorsuppleant

6)      Indkomne forslag

7)      Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – email: karen.fokdal@kulturhuset-langaa.dk i hænde senest 10. september

 

Med venlig hilsen

Kulturhus Langås bestyrelse.

ĉ
Rune Asmussen,
Aug 29, 2020, 12:47 AM
Comments