Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling 2019

posted Aug 14, 2019, 9:54 AM by Rune Asmussen
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Kulturhus Langå torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 i Havestue.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Beretning

 3. Regnskab og budget

 4. Fastsættelse af næste års kontingent

 5. Valg til bestyrelsen

  1. 4 medlemmer

  2. 1 suppleant

  3. 2 revisorer

  4. 1 revisorsuppleanter

 6. Indkomne forslag

 7. Eventuelt

   

  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – email: karenfokdal@gmail.com i hænde senest 12. september

   

  Med venlig hilsen

  Kulturhus Langås bestyrelse.
Ċ
Rune Asmussen,
Aug 14, 2019, 9:54 AM
Comments