Nyheder

Torsdag den 27. september kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset Langå. Referat og materiale er vedhæftet.

Indkaldelse til generalforsamling den 19. september 2022

posted Aug 9, 2022, 5:05 AM by Rune Asmussen   [ updated Aug 9, 2022, 5:13 AM ]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

MANDAG DEN 19. SEPTEMBER 2022 KL. 19.00

I Havestuen i Kulturhuset Langå

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Beretning

3)      Regnskab og budget

4)      Fastsættelse af næste års kontingent

5)      Valg til bestyrelsen

a)       3 medlemmer

b)      1 suppleant

c)       2 revisorer

d)      1 revisorsuppleant

6)      Indkomne forslag

7)      Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – mail: karen.fokdal@kulturhuset-langaa.dk i hænde senest 5. september

 

Med venlig hilsen

Kulturhus Langås bestyrelse.

Er du også glad for Kulturhuset?

posted Aug 9, 2022, 5:03 AM by Rune Asmussen

Så er det atter tid til at støtte foreningen ”Kulturhus Langå” med et årligt kontingent på 100 kr. pr. person.

Så lykkedes det alligevel!

posted Feb 19, 2020, 9:38 AM by Rune Asmussen

Efter en meget lang proces er det endelig blevet tid til at tage fat på renoveringen af den gamle gymnastiksal.

 

Først brugte vi rigtig lang tid i bestyrelsen på at tale om, hvad en multisal skulle indeholde. Derefter fik vi fin hjælp af 4 lokale kreative sjæle med arkitektbaggrund, der lavede en skitse til et rigtig fint projekt.

På baggrund af denne skitse søgte vi fondsmidler og fik som bekendt en donation på 2.000.0000 kr fra ”A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal”.

Denne donation var betinget af, at arbejdet var sat i gang indenfor et år, hvilket ville sige inden udgangen af februar i år.

Vi skulle selvfølgelig rådføre os med Randers Kommune, som jo ejer Kulturhuset. Det viste sig at være en ret omstændelig affære, og på et tidspunkt var vi bange for, at vi ville blive nødt til at takke nej til de 2 mio. kr, da det ikke så ud til, at vi kunne overholde tidsfristen, og Fonden var ikke villig til at forlænge denne.

I efteråret kom der så alligevel skred i sagerne, der blev hyret et ingeniørfirma, og vi har fået rigtig fin hjælp af en arkitekt og en byggetekniker fra Randers Kommune.

I mellemtiden fik vi en donation på 500.000 kr fra ElroFonden, men det stod klart, at der ikke var midler nok til at gennemføre hele projektet, så det blev delt op i nogle etaper.

I januar var der licitation på første etape. Den blev vundet af Korreborgs Eftf. Aps.

Det blev dog klart, at der skulle findes nogle besparelser, og det er også lykkedes.

Det indebærer bl.a. at vi selv skal klare maling af salen og slutrengøring efter arbejdet. Vi håber selvfølgelig, at det vil kunne lade sig gøre, at finde nogle frivillige, der kan hjælpe med dette.

 

Første etape indebærer følgende:

 

Der sættes en ny (automatisk) yderdør i

Der skaffes den fornødne plads til det handicaptoilet, der blev etableret for nogle år siden (så det bliver lovligt)

Der trækkes ny el over til salen

Gulvet repareres og der lægges ny belægning

Radiatorer skiftes ud

Der etableres et ventilationsanlæg

 

Der sættes 3 nye glasdøre i facaden ud mod parkeringspladsen

Loftet forstærkes, så det kan bære en alurig til lys

Der laves ny belysning

Væggene repareres og spartles

Der etableres en terrasse ud mod parkeringspladsen (adgang hertil gennem to af de nye døre)

Der etableres en dør fra indgangspartiet ind til det nuværende depotrum

Det nuværende depotrum forberedes med vand, el, afløb, nyt gulv og hygiejneloft, så det kan blive køkken.

 

De næste etaper indebærer, at der etableres et nyt depotrum og at det gamle depotrum får køkkeninventar. Det kræver flere midler, som vi er i gang med at søge hjem. Vi håber, at det lykkes.

 

Entreprenøren regner med at etablere byggeplads i denne uge, og arbejdet starter på mandag den 24.2.

 

Vi glæder os rigtig meget til at få en meget mere indbydende sal og vil gerne på forhånd undskylde – ikke mindst overfor ”Penslerne” – for det byggerod, der nødvendigvis vil opstå.

 

Det vil selvfølgelig ikke være muligt at bruge gymnastiksalen i byggeperioden.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Generalforsamling 2019

posted Aug 14, 2019, 9:54 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 28, 2019, 12:17 PM ]

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset. Materiale fra generalforsamlingen er vedhæftetMed venlig hilsen
Med venlig hilsen
Kulturhus Langås bestyrelse.
Millinoner på vej til Langå Kulturhus

posted Mar 13, 2019, 12:24 AM by Rune Asmussen

I flere år har bestyrelsen for Kulturhus Langå arbejdet med planer om at renovere den tidligere gymnastiksal – det tidligere bibliotek.

Det har været et ønske, at gøre salen mere tidssvarende og mere indbydende, samt at få rettet op på den nedslidning, der har været gennem årene.
Dette projekt er nu kommet adskillige skridt nærmere en realisering, da bestyrelsen netop har modtaget en meddelelse om, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, har besluttet at bevilge 2 millioner kroner til formålet.
Renoveringen af gymnastiksalen har længe været et ønske fra brugerne af huset. Salen er Langå Kulturhus’ største rum, hvor der bliver afholdt koncerter, teater og mange andre kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter. Men den er også nedslidt og trænger meget til renovering, hvorfor der gennem en længere periode har været arbejdet på projektet.
For 3 år siden lykkedes det at få bevilget penge til at gøre adgangsforholdene mere handicap- og ældrevenlige, og få etableret nye toiletter samt et mere venligt indgangsparti, men det lykkedes ikke at komme helt i mål, da dørene ind til lokalerne stadig er gamle og besværlige at lukke op. Dette skulle der nu være mulighed for at gøre noget ved med denne bevilling til projektet, så det bliver nemmere både at komme ind, hvis man er dårligt gående, og for kunstnere, udstillere og andre at komme ind med udstyr. 

Der har også for 3 år siden været et samarbejde med fire lokale frivillige arkitektuddannede, der lavede et flot arbejde med skitser til mulige renoverings- og udbygningsmuligheder. Dette arbejde har dannet baggrund for indhentning af prisoverslag fra håndværkere.

Desuden har der været afholdt møder med Langå Kulturhus’ ejere, Randers Kommune.

Det herved indsamlede materiale har været grundlaget for at søge A. P. Møller Fonden, som altså nu har givet tilsagn om et meget stort beløb, der dækker den største del af projektet.
”Vi er en meget glad bestyrelse, og vi glæder os til at tage fat på det videre arbejde med at få projektet til at blive til virkelighed”, siger formand Karen Fokdal.

Generalforsamling

posted Aug 25, 2015, 5:23 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 23, 2015, 10:06 AM ]

Tirsdag den 22 september var der ordinær generalforsamling i Kulturhus Langå. Referat samt formandens beretning er vedhæftet

Generalforsamling i Kulturhuset 2014

posted Sep 27, 2014, 6:20 AM by Rune Asmussen

Torsdag den 25. september var en lille engageret skare samlet til årets generalforsamling i Kulturhus Langå. Referat, regnskab og formandens beretning kan downlades nedenfor.

Nye vedtægter for Kulturhus Langå

posted Sep 26, 2013, 10:10 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 26, 2013, 10:12 AM ]

På generalforsamlingen den 19. september fik Kulturhus Langå nye vedtægter. Disse kan læses herunder.

Generalforsamling i Lokalsamfundet, der nu hedder Kulturhus Langå

posted Sep 22, 2013, 10:57 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 22, 2013, 10:58 AM ]

Den 19 september blev der afholdt ordinær generalforsamling i Lokalsamfundet. På generalforsamlingen blev bestyrellsens forslag til nye vedtægter godkendt. Vedtægterne er moderniseret på flere punkter og så slås det fast, at foreningens formål er at drive kulturhuset. Fremover hedder foreningen Kulturhus Langå. Referat fra generalforsamlingen er vedhæftet nedenfor.

Generalforsamling i Lokalsamfundet den 19. september

posted Aug 19, 2013, 12:09 AM by Rune Asmussen   [ updated Aug 19, 2013, 12:11 AM ]

Den årlige ordinære generalforsamling i Lokalsamfundet afholdes torsdag den 19. september kl. 19.00 i Kulturhuset.

1-10 of 21