Nyheder

Torsdag den 27. september kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset Langå. Referat og materiale er vedhæftet.

Referat fra generalforsamlingen

posted Sep 22, 2021, 4:45 AM by Rune Asmussen

Tirsdag den 21. september blev der afholdt ordinær generalforsamling i Kulturhus Langå. Referatet fra generalforsamlingen er vedhæftet nedenfor og det samme er formandens beretning i skriftlig gengivelse.

Generalforsamling - dagsorden

posted Sep 16, 2021, 3:16 AM by Rune Asmussen

Endelig er der masser af aktivitet i Kulturhuset igen efter lange perioder med helt eller delvis lukning.

Eftersom alle restriktioner er ophævet, er der selvfølgelig heller ingen begrænsninger af aktiviteterne i huset, men man opfordres selvfølgelig stadig til at passe på sig selv og andre.

I bestyrelsen arbejder vi stadig med at få køkkenet til den nye sal gjort klar, og firmaet har lovet, at maskinerne vil kunne leveres i uge 43 eller 44.

 

Vores generalforsamling nærmer sig med hastige skridt: Tirsdag den 21. september kl. 19.00 

- mødes vi i Havestuen til den årlige generalforsamling – dagsorden vedhæftes.

Vi håber, at mange møder op og giver deres mening til kende. Vi får måske også bruge for en ny kandidat (eller flere), så man kan tænke over, om det er noget, man har lyst til.

Med venlig hilsen

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Indkaldelse til generalforsamling

posted Aug 25, 2021, 11:38 PM by Rune Asmussen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kulturhuset tirsdag den 21. september 2021 kl. 19.00. Se vedhæftede indkaldelse for dagsorden mv.

Støt Kulturhuset!

posted Aug 8, 2021, 7:15 AM by Rune Asmussen

Så er det tid til den årlige indbetaling af kontingent og alle har mulighed for at støtte op om byens kulturhus. Læs hvordan i vedhæftede :-)

Tilbage til ”normale” tider?

posted Aug 8, 2021, 7:12 AM by Rune Asmussen

Efter halvandet år med lange perioder, hvor Kulturhuset har været lukket helt ned er vi ved at være tilbage til mere normale tider.

Huset er åbent som sædvanlig, og det er så op til de enkelte foreninger og grupper, der samles i huset, at sørge for at eventuelle restriktioner overholdes. Læs Karens nyhedsbrev.

Kulturhuset er altså lukket!

posted Jan 19, 2021, 11:27 PM by Rune Asmussen

Hele landet er jo som bekendt ”ramt” af restriktioner, der gerne skulle resultere i, at coronavirus i forskellige mutationer bliver stoppet.

En af restriktionerne indebærer, at alle kulturinstitutioner er lukkede, og det indebærer, at vi må holde Kulturhuset helt lukket. I den periode, hvor huset er lukket, har man fra Randers Kommune slået alarmen til i hele huset.

Jeg har modtaget en mail fra den alarmansvarlige, der kan fortælle, at der stadig er folk, der låser sig ind og færdes i huset. Dette må stoppe, da vi fremover vil få en regning på 440 kr, hver gang det har været nødvendigt at tage sig af en alarm.

ALTSÅ:

Hvis man har et uopsætteligt behov for at komme ind i Kulturhuset (og har en nøgle, der gør det muligt), skal man aftale det med den alarmansvarlige først!!!

Vi krydser fingre for, at vacciner mm. gør det muligt at åbne igen, men foreløbig er huset altså lukket helt, indtil restriktionerne bliver ophævet.

Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Fortsat lukket i Kulturhuset

posted Jan 7, 2021, 3:32 AM by Rune Asmussen

Kulturhuset er lukket indtil restriktionerne i forbindelse med Covid-19 lempes. Vi glæder os....

Så skete det igen!

posted Dec 11, 2020, 7:02 AM by Rune Asmussen

Hele året igennem har Kulturhuset været ramt mere eller mindre af forskellige restriktioner i forbindelse med corona, så aktiviteten i huset har været noget mindre end normalt.

Nu har det så vist sig, at nye voldsomme smittetal har gjort det nødvendigt at stramme endnu mere op, så vi bliver nødt til at lukke huset helt.

Kulturhuset vil derfor være lukket for adgang fra i eftermiddag (fredag den 11.12.2020) – foreløbig frem til mandag den 4. januar 2021

Vi kan jo så håbe på, at situationen vil blive bedre, og glæde os til, at Kulturhuset igen bliver vores livlige mødested.

I ønskes alle en glædelig jul og forhåbentlig et godt og lysere nyt år 2021.

Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Referat fra generalforsamlingen den 24. september

posted Sep 25, 2020, 7:45 AM by Rune Asmussen

Torsdag den 24. september 2019 kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset. Materiale fra generalforsamlingen er vedhæftet
Med venlig hilsen
Kulturhus Langås bestyrelse.

Indkaldelse til generalforsamling den 24. september

posted Aug 29, 2020, 12:47 AM by Rune Asmussen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00

 

I Havestuen i Kulturhuset Langå

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Beretning

3)      Regnskab og budget

4)      Fastsættelse af næste års kontingent

5)      Valg til bestyrelsen

a)       3 medlemmer

b)      1 suppleant

c)       2 revisorer

d)      1 revisorsuppleant

6)      Indkomne forslag

7)      Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – email: karen.fokdal@kulturhuset-langaa.dk i hænde senest 10. september

 

Med venlig hilsen

Kulturhus Langås bestyrelse.

1-10 of 30