Nyheder

Generalforsamling 2018

posted Oct 2, 2018, 12:12 AM by Rune Asmussen

Torsdag den 27. september kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset Langå. Referat og materiale er vedhæftet.

Nye ordensregler for huset

posted Feb 19, 2017, 7:27 AM by Rune Asmussen

Bestyrelsen har godkendt nye ordensregler for Kulturhuset. Reglerne er slået op i huset og kan i øvrigt læses via nedenstående link.

Nyt fra Kulturhus Langå

posted Feb 19, 2017, 7:24 AM by Rune Asmussen

Efter en laaang pause uden nyt fra Kulturhuset er det nu blevet tid til lidt information.

 

Noget af det, der har optaget bestyrelsen i den forgangne periode allermest, er gymnastiksalen.

Det lykkedes at skaffe midler til at gennemføre tilgængelighedsprojektet, som jo resulterede i en rampe, så det er blevet muligt at køre op til indgangen på elscooter eller med en rollator. Derudover er der blevet lavet 3 nye toiletter heraf et handicaptoilet, og indgangspartiet er blevet renoveret. Der opstod dog visse problemer, da toiletterne skulle laves, idet det viste sig, at der var en del fugtskader på væggene i det inderste. Årsagen var dårlige tagrender og skader på muren op mod tandlægeklinikken. Der gik en del tid med at få tørret rummet indefra, før det kunne males, og nu er kommunen så endelig ved at få udbedret skaderne udefra.

 

Desuden har vi i bestyrelsen brugt meget tid på at tale om hvilke muligheder, der kunne være, for at gøre gymnastiksalen mere anvendelig til mange forskellige formål. I foråret gik 4 arkitekter, der er ”venner af huset”, i gang med at lave et forslag, efter vi i bestyrelsen havde haft nogle møder med dem, hvor vi prøvede at få så mange tanker og ideer på bordet som muligt. Det resulterede i en rigtig fin skitse, som vi præsenterede på generalforsamlingen. Der er dog lang vej, før disse ideer kan føres ud i livet. Skitserne skal selvfølgelig laves til mere konkrete projekter, og i den forbindelse skal kommunen selvfølgelig ind over, da det jo er deres bygninger. Dernæst skal der lægges meget tid og mange tanker i hjemsøgning af midler fra forskellige fonde. Det viste sig i forbindelse med tilgængelighedsprojektet, at det var meget omfattende, og desværre lykkedes det ikke at få hele finansieringen hjem, så vi måtte bruge de sidste af de indsamlede midler samt penge fra foreningens øvrige konti.

I forhold til det skitseforslag, der foreligger, vil det dog være muligt, at dele det op i nogle mindre delprojekter, og behandlingen af dette projekt vil være noget af det, bestyrelsen vil tage fat på i nærmeste fremtid.

 

En anden udfordring, der har optaget en stor del af bestyrelsens tid og tanker, er problemer med personer, der har opholdt sig i huset uden forudgående aftale. Det har primært drejet sig om unge mennesker, og det har været meget forskelligt, hvor omfattende problemet har været.


Der er blevet gjort forskellige ting – der er blevet låst døre forskellige steder, så opholdsmulighederne er blevet begrænset til de åbne områder (forhal, kælder og repos på 1. sal). John har haft en rigtig god kontakt med de fleste  af de unge, og har også fået dem til at rydde bedre op efter sig og støvsuge i kælderen. 

Som noget af det seneste, vi har foretaget os, er at udarbejde et sæt ordensregler, der er blevet hængt op og delt ud til de faste brugere.

Ordensreglerne vedhæftes også denne mail med nyhedsbrevet. Der er aftalt samarbejde med SSP-samarbejdet i området, hvor den lokale repræsentant Peter Andersen (tlf: 20 19 22 57) gerne vil kontaktes, hvis man oplever uhensigtsmæssig opførsel. Det vil også være muligt at komme dårlig opførsel til livs, hvis alle der oplever det, reagerer på det.

 

Med udgangen af august stoppede det frivillige rengøringshold deres arbejde. De oplevede, at det var for vanskeligt at få nye ”medlemmer”, så det var efterhånden blevet sværere at få en vagtplan til at hænge sammen. Vi vil gerne igen takke for mange års trofast indsats med rengøring af fællesområderne. Vi har endnu ikke fundet en erstatningsløsning, men John har været meget behjælpelig med at holde det rent. Han har fået lidt hjælp efter nytår, hvor vi fik lov til at overtage en gulvvaskemaskine, som ikke længere blev brugt ude i ungdomsklubben.

Det kan selvfølgelig blive nødvendigt at finde en mere permanent løsning.

I øjeblikket er der dog også nye tiltag på vej, da huset er blevet underlagt Randers Kommunes Ejendomsservice, og det er ikke helt klart, hvordan ansvaret skal fordeles.

 

Ellers har bestyrelsen været optaget af en mængde små og store opgaver, som jo naturligt opstår, når så mange mennesker færdes i et hus i så mange forskellige sammenhænge.

Vi kan stadig glæde os over, at så mange stadig vil betale de 100 kr., det koster at være medlem af foreningen. Det giver jo mulighed for at foretage sig forskellige ting, der gerne skulle være til gavn for alle brugerne.

 

Der er stadig rigtig meget aktivitet i huset, både i de enkelte foreninger og grupperinger og forskellige mere åbne arrangementer.

Det næste store arrangement er en udsolgt forestilling mandag den 13.3., hvor Randers Egnsteater igen kommer med deres vintercabaretforestilling.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Generalforsamling i Kulturhuset

posted Aug 29, 2016, 1:28 AM by Rune Asmussen   [ updated Oct 2, 2016, 5:02 AM ]

Der var generalforsamling i Kulturhuset torsdag den 29. september. Referat og øvrigt materiale er vedhæftet.

Generalforsamling

posted Aug 25, 2015, 5:23 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 23, 2015, 10:06 AM ]

Tirsdag den 22 september var der ordinær generalforsamling i Kulturhus Langå. Referat samt formandens beretning er vedhæftet

Generalforsamling i Kulturhuset 2014

posted Sep 27, 2014, 6:20 AM by Rune Asmussen

Torsdag den 25. september var en lille engageret skare samlet til årets generalforsamling i Kulturhus Langå. Referat, regnskab og formandens beretning kan downlades nedenfor.

Nye vedtægter for Kulturhus Langå

posted Sep 26, 2013, 10:10 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 26, 2013, 10:12 AM ]

På generalforsamlingen den 19. september fik Kulturhus Langå nye vedtægter. Disse kan læses herunder.

Generalforsamling i Lokalsamfundet, der nu hedder Kulturhus Langå

posted Sep 22, 2013, 10:57 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 22, 2013, 10:58 AM ]

Den 19 september blev der afholdt ordinær generalforsamling i Lokalsamfundet. På generalforsamlingen blev bestyrellsens forslag til nye vedtægter godkendt. Vedtægterne er moderniseret på flere punkter og så slås det fast, at foreningens formål er at drive kulturhuset. Fremover hedder foreningen Kulturhus Langå. Referat fra generalforsamlingen er vedhæftet nedenfor.

Generalforsamling i Lokalsamfundet den 19. september

posted Aug 19, 2013, 12:09 AM by Rune Asmussen   [ updated Aug 19, 2013, 12:11 AM ]

Den årlige ordinære generalforsamling i Lokalsamfundet afholdes torsdag den 19. september kl. 19.00 i Kulturhuset.

Nyhedsbrev fra Lokalsamfundets bestyrelse, august

posted Aug 19, 2013, 12:00 AM by Rune Asmussen

Så er det ved at være tiden, hvor alle aktiviteterne i Kulturhuset starter igen efter ferien.

 

De nye skilte og ophængningssystemer er ved at tage form. Der mangler en mærkning af skinnerne og nogle af skiltene, men det arbejder vi på. Pylonen er heller ikke helt færdig, men vi håber, det snart sker.

 

Vi skal her opfordre til, at man forsyner opslag, man sætter op i indgangen med en dato, hvor de kan fjernes igen. Hvis ikke der er en dato, vil de blive fjernet efter et stykke tid. Dette er nødvendigt, hvis man overhovedet skal have mulighed for at orientere sig i disse opslag.

 

Det går forrygende med indbetaling af kontingent, foreløbig har mere end 400 medlemmer indbetalt kontingent for 2013, og vi kan formode, at der stadig vil komme indbetalinger frem til generalforsamlingen. Vi vil gerne endnu engang takke ”Flittige Hænder” for indsatsen med omdeling af girokort.

Det er rigtig godt med denne opbakning, og indbetalingerne giver jo en pæn sum, som kan bruges til forbedringer og opfyldelse af brugernes ønsker.

 

Den planlagte hovedrengøring den 3. august blev aflyst, da der var for få, der havde meldt sig til at deltage (bl.a. på grund af Vestparkfestival). Der findes en ny dato på et tidspunkt, hvor det forhåbentlig heller ikke er så varmt. Vi håber på en større interesse, når dette meldes ud.

 

Lige nu er vi i gang med at planlægge festen for de frivillige i huset. Denne efterhånden traditionsrige fest er vores mulighed for at gøre lidt til gengæld for den indsats, de frivillige leverer. Festen afholdes som annonceret den 29. august kl. 19 i Havestuen. Tilmelding er ikke nødvendig – man møder bare op til en forhåbentlig hyggelig aften, med lidt snak om ting, der sker i huset, lidt at spise og drikke og lidt underholdning.

 

Om mandagen i samme uge finder det første møde med udviklingskonsulent Erik Skovgaard Knudsen sted i Havestuen kl. 19. Dette er ikke et arrangement, der specielt angår Kulturhuset og Lokalsamfundet, men huset er en oplagt ramme om projektet, der går ud på at få lavet en udviklingsplan for Langå. Forhåbentlig kommer der også mange til dette arrangement.

 

Samme dag er der varslet brandsyn om formiddagen. Det drejer sig i første omgang om Byrådssalen, men vi håber at få godkendt gymnastiksalen ved samme lejlighed.

 

 

 

Vi har fået et tilbud fra Randers Egnsteater, som vi har takket ja til. De kommer til Kulturhuset onsdag den 26. marts 2014 om eftermiddagen med en børneforestilling: ”Det er ganske vist”. Underoverskriften på arrangementet er: ”Se teater med bedste” – det glæder vi os til.

 

Til generalforsamlingen den 19.9. har vi været i gang med at lave forslag til nye vedtægter. Forslaget er en opdatering af, hvad foreningen rent faktisk arbejder med – og hvordan. I den forbindelse foreslår vi, at skifte navn fra ”Lokalsamfundet” til ”Kulturhus i Langå”. Forslaget vil snart kunne ses på hjemmesiden, og der vil blive lagt nogle eksemplarer frem i Kulturhusets forhal.

 

Til slut nogle datoer for arrangementer i den nærmeste fremtid:

 

Mandag den 26.8. kl. 19 afholdes første møde med konsulent Erik Skovgaard Knudsen om udviklingsplan for Langå i Havestuen.

 

Torsdag den 29.8. kl. 19 afholder vi fest for alle de frivillige i huset i Havestuen.

 

Torsdag den 19.9. kl. 19 afholdes generalforsamling i Byrådssalen.

1-10 of 20