Nyheder

Torsdag den 27. september kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset Langå. Referat og materiale er vedhæftet.

Kulturhuset er altså lukket!

posted Jan 19, 2021, 11:27 PM by Rune Asmussen

Hele landet er jo som bekendt ”ramt” af restriktioner, der gerne skulle resultere i, at coronavirus i forskellige mutationer bliver stoppet.

En af restriktionerne indebærer, at alle kulturinstitutioner er lukkede, og det indebærer, at vi må holde Kulturhuset helt lukket. I den periode, hvor huset er lukket, har man fra Randers Kommune slået alarmen til i hele huset.

Jeg har modtaget en mail fra den alarmansvarlige, der kan fortælle, at der stadig er folk, der låser sig ind og færdes i huset. Dette må stoppe, da vi fremover vil få en regning på 440 kr, hver gang det har været nødvendigt at tage sig af en alarm.

ALTSÅ:

Hvis man har et uopsætteligt behov for at komme ind i Kulturhuset (og har en nøgle, der gør det muligt), skal man aftale det med den alarmansvarlige først!!!

Vi krydser fingre for, at vacciner mm. gør det muligt at åbne igen, men foreløbig er huset altså lukket helt, indtil restriktionerne bliver ophævet.

Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Fortsat lukket i Kulturhuset

posted Jan 7, 2021, 3:32 AM by Rune Asmussen

Kulturhuset er lukket indtil restriktionerne i forbindelse med Covid-19 lempes. Vi glæder os....

Så skete det igen!

posted Dec 11, 2020, 7:02 AM by Rune Asmussen

Hele året igennem har Kulturhuset været ramt mere eller mindre af forskellige restriktioner i forbindelse med corona, så aktiviteten i huset har været noget mindre end normalt.

Nu har det så vist sig, at nye voldsomme smittetal har gjort det nødvendigt at stramme endnu mere op, så vi bliver nødt til at lukke huset helt.

Kulturhuset vil derfor være lukket for adgang fra i eftermiddag (fredag den 11.12.2020) – foreløbig frem til mandag den 4. januar 2021

Vi kan jo så håbe på, at situationen vil blive bedre, og glæde os til, at Kulturhuset igen bliver vores livlige mødested.

I ønskes alle en glædelig jul og forhåbentlig et godt og lysere nyt år 2021.

Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Referat fra generalforsamlingen den 24. september

posted Sep 25, 2020, 7:45 AM by Rune Asmussen

Torsdag den 24. september 2019 kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset. Materiale fra generalforsamlingen er vedhæftet
Med venlig hilsen
Kulturhus Langås bestyrelse.

Indkaldelse til generalforsamling den 24. september

posted Aug 29, 2020, 12:47 AM by Rune Asmussen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00

 

I Havestuen i Kulturhuset Langå

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Beretning

3)      Regnskab og budget

4)      Fastsættelse af næste års kontingent

5)      Valg til bestyrelsen

a)       3 medlemmer

b)      1 suppleant

c)       2 revisorer

d)      1 revisorsuppleant

6)      Indkomne forslag

7)      Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – email: karen.fokdal@kulturhuset-langaa.dk i hænde senest 10. september

 

Med venlig hilsen

Kulturhus Langås bestyrelse.

Kulturhuset er atter åbent - næsten som normalt

posted Jun 15, 2020, 8:34 AM by Rune Asmussen

Så er det igen muligt at mødes i Kulturhuset. 😊👍

Det skal selvfølgelig ske under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra myndighederne.

Da der jo ikke er ressourcer til rengøring af huset, er det op til de enkelte brugergrupper at gøre rent efter sig ( og evt. inden lokalet tages i brug)

Så lykkedes det alligevel!

posted Feb 19, 2020, 9:38 AM by Rune Asmussen

Efter en meget lang proces er det endelig blevet tid til at tage fat på renoveringen af den gamle gymnastiksal.

 

Først brugte vi rigtig lang tid i bestyrelsen på at tale om, hvad en multisal skulle indeholde. Derefter fik vi fin hjælp af 4 lokale kreative sjæle med arkitektbaggrund, der lavede en skitse til et rigtig fint projekt.

På baggrund af denne skitse søgte vi fondsmidler og fik som bekendt en donation på 2.000.0000 kr fra ”A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal”.

Denne donation var betinget af, at arbejdet var sat i gang indenfor et år, hvilket ville sige inden udgangen af februar i år.

Vi skulle selvfølgelig rådføre os med Randers Kommune, som jo ejer Kulturhuset. Det viste sig at være en ret omstændelig affære, og på et tidspunkt var vi bange for, at vi ville blive nødt til at takke nej til de 2 mio. kr, da det ikke så ud til, at vi kunne overholde tidsfristen, og Fonden var ikke villig til at forlænge denne.

I efteråret kom der så alligevel skred i sagerne, der blev hyret et ingeniørfirma, og vi har fået rigtig fin hjælp af en arkitekt og en byggetekniker fra Randers Kommune.

I mellemtiden fik vi en donation på 500.000 kr fra ElroFonden, men det stod klart, at der ikke var midler nok til at gennemføre hele projektet, så det blev delt op i nogle etaper.

I januar var der licitation på første etape. Den blev vundet af Korreborgs Eftf. Aps.

Det blev dog klart, at der skulle findes nogle besparelser, og det er også lykkedes.

Det indebærer bl.a. at vi selv skal klare maling af salen og slutrengøring efter arbejdet. Vi håber selvfølgelig, at det vil kunne lade sig gøre, at finde nogle frivillige, der kan hjælpe med dette.

 

Første etape indebærer følgende:

 

Der sættes en ny (automatisk) yderdør i

Der skaffes den fornødne plads til det handicaptoilet, der blev etableret for nogle år siden (så det bliver lovligt)

Der trækkes ny el over til salen

Gulvet repareres og der lægges ny belægning

Radiatorer skiftes ud

Der etableres et ventilationsanlæg

 

Der sættes 3 nye glasdøre i facaden ud mod parkeringspladsen

Loftet forstærkes, så det kan bære en alurig til lys

Der laves ny belysning

Væggene repareres og spartles

Der etableres en terrasse ud mod parkeringspladsen (adgang hertil gennem to af de nye døre)

Der etableres en dør fra indgangspartiet ind til det nuværende depotrum

Det nuværende depotrum forberedes med vand, el, afløb, nyt gulv og hygiejneloft, så det kan blive køkken.

 

De næste etaper indebærer, at der etableres et nyt depotrum og at det gamle depotrum får køkkeninventar. Det kræver flere midler, som vi er i gang med at søge hjem. Vi håber, at det lykkes.

 

Entreprenøren regner med at etablere byggeplads i denne uge, og arbejdet starter på mandag den 24.2.

 

Vi glæder os rigtig meget til at få en meget mere indbydende sal og vil gerne på forhånd undskylde – ikke mindst overfor ”Penslerne” – for det byggerod, der nødvendigvis vil opstå.

 

Det vil selvfølgelig ikke være muligt at bruge gymnastiksalen i byggeperioden.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Generalforsamling 2019

posted Aug 14, 2019, 9:54 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 28, 2019, 12:17 PM ]

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset. Materiale fra generalforsamlingen er vedhæftetMed venlig hilsen
Med venlig hilsen
Kulturhus Langås bestyrelse.
Millinoner på vej til Langå Kulturhus

posted Mar 13, 2019, 12:24 AM by Rune Asmussen

I flere år har bestyrelsen for Kulturhus Langå arbejdet med planer om at renovere den tidligere gymnastiksal – det tidligere bibliotek.

Det har været et ønske, at gøre salen mere tidssvarende og mere indbydende, samt at få rettet op på den nedslidning, der har været gennem årene.
Dette projekt er nu kommet adskillige skridt nærmere en realisering, da bestyrelsen netop har modtaget en meddelelse om, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, har besluttet at bevilge 2 millioner kroner til formålet.
Renoveringen af gymnastiksalen har længe været et ønske fra brugerne af huset. Salen er Langå Kulturhus’ største rum, hvor der bliver afholdt koncerter, teater og mange andre kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter. Men den er også nedslidt og trænger meget til renovering, hvorfor der gennem en længere periode har været arbejdet på projektet.
For 3 år siden lykkedes det at få bevilget penge til at gøre adgangsforholdene mere handicap- og ældrevenlige, og få etableret nye toiletter samt et mere venligt indgangsparti, men det lykkedes ikke at komme helt i mål, da dørene ind til lokalerne stadig er gamle og besværlige at lukke op. Dette skulle der nu være mulighed for at gøre noget ved med denne bevilling til projektet, så det bliver nemmere både at komme ind, hvis man er dårligt gående, og for kunstnere, udstillere og andre at komme ind med udstyr. 

Der har også for 3 år siden været et samarbejde med fire lokale frivillige arkitektuddannede, der lavede et flot arbejde med skitser til mulige renoverings- og udbygningsmuligheder. Dette arbejde har dannet baggrund for indhentning af prisoverslag fra håndværkere.

Desuden har der været afholdt møder med Langå Kulturhus’ ejere, Randers Kommune.

Det herved indsamlede materiale har været grundlaget for at søge A. P. Møller Fonden, som altså nu har givet tilsagn om et meget stort beløb, der dækker den største del af projektet.
”Vi er en meget glad bestyrelse, og vi glæder os til at tage fat på det videre arbejde med at få projektet til at blive til virkelighed”, siger formand Karen Fokdal.

Generalforsamling

posted Aug 25, 2015, 5:23 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 23, 2015, 10:06 AM ]

Tirsdag den 22 september var der ordinær generalforsamling i Kulturhus Langå. Referat samt formandens beretning er vedhæftet

1-10 of 25