Reservering og anvendelse af lokaler

For reservering af lokaler kontakt os via fomularen "kontakt" i menuen til venstre eller kontakt Karen Fokdal

 

email: Karen.fokdal@kulturhuset-langaa.dk


 
Føglende regler gælder ved leje:
 
  1. Der betales 1.200 kr for leje af lokalet (inkl. slutrengøring)
  2. Pris for leje af service er 10 kr. pr. kuvert ( evt. ituslået service afregnes efter optælling) 
  3. Lejer sørger selv for opstilling af borde og stole. Det vil være muligt at komme ind i lokalet fra kl. 16.00 dagen før lejemålet.
  4. Service, borde og stole, der hører til Byrådssalen (100 kuverter) findes i depotet på første sal - det, der hører til havestuen (50 kuverter) findes i det lille rum ved siden af denne.
  5. Lejer medbringer selv karklude, opvaskemiddel, viskestykker og emballage til evt. restmad. Medbring evt. din egen kødkniv.
  6. Ved Leje af Havestuen kan køkkenet overfor benyttes. Ved leje af Byrådssalen kan køkkenet på første sal benyttes.
  7. Ved lejemålets afslutning skal der være ryddet op alle de steder, man har været. Dvs. det lejede lokale og køkkenet, indgangsområdet, udendørsområdet samt toiletter. Service skal være stillet opvasket på plads. Brug et viskestykke til glassene så de bliver helt tørre. Der skal være ryddet op senest kl. 12 dagen efter lejemålet.
  8. Affald anbringes i affaldscontaineren på den store parkeringsplads ved gymnastiksalen. Man bedes tage glasaffald og dåser med sig.
  9. Flaget findes i depotrummet og koster ikke noget at sætte op. Der findes i øvrigt 4 små flag på stang, der kan sættes ved indkørslen i de dertil indrettede holdere. Disse flag kan lejes for 200 kr. (uanset antal).
  10. Oplåsning /lån af nøgle aftales med Karen Fokdal, borgergade 11 i, Langå tlf. 2872 0207

 

Ordensregler for Kulturhuset Langå

    Langå Kulturhus er offentligt tilgængeligt i bibliotekets åbningstid, som er hver dag fra kl. 8.00 – 22.00, ophold udenfor dette tidsrum, kan kun ske efter

    forudgående aftale med bestyrelsen eller lokalebookeren.

 

Følgende regler skal overholdes:

 

1) Ryd op efter brug: stil møbler på plads og smid affald i papirkurvene 
 
2) Rygning er forbudt i alle kulturhusets lokaler (gælder også e-cigaretter) og må kun finde sted udenfor på de angivne steder
 
3) Alkohol må ikke nydes på Kulturhuset (undtaget er lukkede selskaber og grupper, som har en kontrakt på benyttelse af lokalerne) 
 
4) Ophold i og brug af Kulturhusets lokaler skal ske under størst mulig hensyn til husets andre brugere; undgå larm og støjende adfærd. Sker dette ikke     bortvises man.
 
5) Hærværk politianmeldes 
 

Ophold i huset er på eget ansvar