Velkommen til Kulturhuset Langå. 

 


 

Seneste nyheder

 • Referat fra generalforsamlingen den 24. september Torsdag den 24. september 2019 kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset. Materiale fra generalforsamlingen er vedhæftetMed venlig hilsenKulturhus Langås bestyrelse.
  Posted Sep 25, 2020, 7:45 AM by Rune Asmussen
 • Indkaldelse til generalforsamling den 24. september Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00   I Havestuen i Kulturhuset Langå Dagsorden: 1)      Valg af dirigent og referent 2)      Beretning 3)      Regnskab og budget 4)      Fastsættelse af næste års kontingent 5)      Valg til bestyrelsen a)       3 medlemmer b)      1 suppleant c)       2 revisorer d)      1 revisorsuppleant 6)      Indkomne forslag 7)      Eventuelt   Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – email: karen.fokdal@kulturhuset-langaa.dk i hænde senest 10. september   Med venlig hilsen Kulturhus Langås bestyrelse.
  Posted Aug 29, 2020, 12:47 AM by Rune Asmussen
 • Kulturhuset er atter åbent - næsten som normalt Så er det igen muligt at mødes i Kulturhuset. 😊👍 Det skal selvfølgelig ske under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra myndighederne. Da der jo ikke er ressourcer til rengøring af huset, er det op til de enkelte brugergrupper at gøre rent efter sig ( og evt. inden lokalet tages i brug)
  Posted Jun 15, 2020, 8:34 AM by Rune Asmussen
 • Så lykkedes det alligevel! Efter en meget lang proces er det endelig blevet tid til at tage fat på renoveringen af den gamle gymnastiksal.   Først brugte vi rigtig lang tid i bestyrelsen på at tale om, hvad en multisal skulle indeholde. Derefter fik vi fin hjælp af 4 lokale kreative sjæle med arkitektbaggrund, der lavede en skitse til et rigtig fint projekt. På baggrund af denne skitse søgte vi fondsmidler og fik som bekendt en donation på 2.000.0000 kr fra ”A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal”. Denne donation var betinget af, at arbejdet var sat i gang indenfor et år, hvilket ville sige inden udgangen af februar i år. Vi skulle selvfølgelig rådføre os med Randers ...
  Posted Feb 19, 2020, 9:38 AM by Rune Asmussen
 • Generalforsamling 2019 Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset. Materiale fra generalforsamlingen er vedhæftetMed venlig hilsen Med venlig hilsenKulturhus Langås bestyrelse.
  Posted Sep 28, 2019, 12:17 PM by Rune Asmussen
Showing posts 1 - 5 of 22. View more »