Velkommen til Kulturhuset Langå. 

 


 

Seneste nyheder

 • Generalforsamling 2019 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Kulturhus Langå torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 i Havestue. Dagsorden: Valg af dirigent og referentBeretningRegnskab og budgetFastsættelse af næste års kontingent Valg til bestyrelsen4 medlemmer1 suppleant2 revisorer1 revisorsuppleanterIndkomne forslagEventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – email: karenfokdal@gmail.com i hænde senest 12. september Med venlig hilsen Kulturhus Langås bestyrelse.
  Posted Aug 14, 2019, 9:54 AM by Rune Asmussen
 • Millinoner på vej til Langå Kulturhus I flere år har bestyrelsen for Kulturhus Langå arbejdet med planer om at renovere den tidligere gymnastiksal – det tidligere bibliotek. Det har været et ønske, at gøre salen mere tidssvarende og mere indbydende, samt at få rettet op på den nedslidning, der har været gennem årene. Dette projekt er nu kommet adskillige skridt nærmere en realisering, da bestyrelsen netop har modtaget en meddelelse om, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, har besluttet at bevilge 2 millioner kroner til formålet. Renoveringen af gymnastiksalen har længe været et ønske fra brugerne af huset. Salen er Langå Kulturhus’ største rum, hvor der bliver afholdt koncerter, teater og mange andre kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter. Men ...
  Posted Mar 13, 2019, 12:24 AM by Rune Asmussen
 • Generalforsamling 2018 Torsdag den 27. september kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset Langå. Referat og materiale er vedhæftet.
  Posted Oct 2, 2018, 12:12 AM by Rune Asmussen
 • Nye ordensregler for huset Bestyrelsen har godkendt nye ordensregler for Kulturhuset. Reglerne er slået op i huset og kan i øvrigt læses via nedenstående link.
  Posted Feb 19, 2017, 7:27 AM by Rune Asmussen
 • Nyt fra Kulturhus Langå Efter en laaang pause uden nyt fra Kulturhuset er det nu blevet tid til lidt information.   Noget af det, der har optaget bestyrelsen i den forgangne periode allermest, er gymnastiksalen. Det lykkedes at skaffe midler til at gennemføre tilgængelighedsprojektet, som jo resulterede i en rampe, så det er blevet muligt at køre op til indgangen på elscooter eller med en rollator. Derudover er der blevet lavet 3 nye toiletter heraf et handicaptoilet, og indgangspartiet er blevet renoveret. Der opstod dog visse problemer, da toiletterne skulle laves, idet det viste sig, at der var en del fugtskader på væggene i det inderste. Årsagen var dårlige tagrender og skader på muren op mod tandlægeklinikken. Der gik en del tid med at få ...
  Posted Feb 19, 2017, 7:24 AM by Rune Asmussen
Showing posts 1 - 5 of 22. View more »