Velkommen til Kulturhuset Langå. 

 


 

Seneste nyheder

 • Indkaldelse til generalforsamling den 19. september 2022 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamlingMANDAG DEN 19. SEPTEMBER 2022 KL. 19.00 I Havestuen i Kulturhuset Langå Dagsorden: 1)      Valg af dirigent og referent 2)      Beretning 3)      Regnskab og budget 4)      Fastsættelse af næste års kontingent 5)      Valg til bestyrelsen a)       3 medlemmer b)      1 suppleant c)       2 revisorer d)      1 revisorsuppleant 6)      Indkomne forslag 7)      Eventuelt   Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Karen Fokdal, Borgergade 11i, 8870 Langå – mail: karen.fokdal@kulturhuset-langaa.dk i hænde senest 5. september   Med venlig hilsen Kulturhus Langås bestyrelse.
  Posted Aug 9, 2022, 5:13 AM by Rune Asmussen
 • Er du også glad for Kulturhuset? Så er det atter tid til at støtte foreningen ”Kulturhus Langå” med et årligt kontingent på 100 kr. pr. person.
  Posted Aug 9, 2022, 5:03 AM by Rune Asmussen
 • Så lykkedes det alligevel! Efter en meget lang proces er det endelig blevet tid til at tage fat på renoveringen af den gamle gymnastiksal.   Først brugte vi rigtig lang tid i bestyrelsen på at tale om, hvad en multisal skulle indeholde. Derefter fik vi fin hjælp af 4 lokale kreative sjæle med arkitektbaggrund, der lavede en skitse til et rigtig fint projekt. På baggrund af denne skitse søgte vi fondsmidler og fik som bekendt en donation på 2.000.0000 kr fra ”A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal”. Denne donation var betinget af, at arbejdet var sat i gang indenfor et år, hvilket ville sige inden udgangen af februar i år. Vi skulle selvfølgelig rådføre os med Randers ...
  Posted Feb 19, 2020, 9:38 AM by Rune Asmussen
 • Generalforsamling 2019 Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset. Materiale fra generalforsamlingen er vedhæftetMed venlig hilsen Med venlig hilsenKulturhus Langås bestyrelse.
  Posted Sep 28, 2019, 12:17 PM by Rune Asmussen
 • Millinoner på vej til Langå Kulturhus I flere år har bestyrelsen for Kulturhus Langå arbejdet med planer om at renovere den tidligere gymnastiksal – det tidligere bibliotek. Det har været et ønske, at gøre salen mere tidssvarende og mere indbydende, samt at få rettet op på den nedslidning, der har været gennem årene. Dette projekt er nu kommet adskillige skridt nærmere en realisering, da bestyrelsen netop har modtaget en meddelelse om, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, har besluttet at bevilge 2 millioner kroner til formålet. Renoveringen af gymnastiksalen har længe været et ønske fra brugerne af huset. Salen er Langå Kulturhus’ største rum, hvor der bliver afholdt koncerter, teater og mange andre kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter. Men ...
  Posted Mar 13, 2019, 12:24 AM by Rune Asmussen
Showing posts 1 - 5 of 21. View more »